Posturoloji

Posturoloji nedir?

Posturoloji yeni ya da alternatif bir tıp uygulaması değildir. Fakat, hastalara iyi bilinen çeşitli testler ve muayene teknikleri ile ve değişik tıp disiplinlerinin detaylı bakış açısı çerçevesinden, ustaca bir bakış yaklaşımıdır. Posturoloji'nin temelleri Dr.Bricot tarafından atılmıştır. Posturoloji hastalıkların nedenlerinin ve çevre ile ilişkilerinin ortaya koyulması konusunda anlamlı açıklamalar yapar. Bu özellikle kronik hastalıklar söz konusu olduğunda, gereksiz teşhis metodlarına başvurmaktan yada gereksiz tedaviler uygulamaktan kaçınmak ve toplam tedavi masraflarını azaltmak için çok önemlidir.

Posturoloji tüm tıbbi disiplinleri tamamlayan ideal bir tıbbi yaklaşım olarak, gelecekte Üniversitelerde verilen temel tıbbi eğitimin bir parçası olmalıdır.

Dr.Bricot Marseille üniversitesinde ortopedik cerrah olarak çalışırken, kronik bel ağrısı olan hastalarda, spinal cerrahi operasyonu oranlarını azaltmak amacıyla Posturoloji metodunu geliştirmiştir. Dr. Bricot Posturolojiyi başlangıçta özellikle ve sadece skolyoz, disk hernileri, sırt ve bel ağrıları, boyun ağrıları, osteofitler ve spinal stenozların tedavisi için geliştirmişti. Fakat sonra alınan çok başarılı sonuçlar ve çeşitli sorunların fizyopatolojilerinin daha iyi anlaşılması nedeniyle tedavi spekturumu giderek genişledi, baş dönmeleri, baş ağrıları, Ilio-sakral blokaj problemleri, romatoid artritler ve omuz ağrıları gibi diğer sorunlarda tedavi edilmeye başlandı.

Posturoloji, teşhis ve tedavide hekimlere önemli bir yol gösterici olarak, genel tababette, aile hekimliğinde, romatolojide, ortopedi de, spor hekimliğinde, iç hastalıklarında, jinekolojide, pediatride, fizik tedavi ve rehabilitasyonda, nörolojide, oftalmolojide, işyeri hekimliğinde, çene cerrahisinde, diş hekimliğinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Eğer bir kişi, bir alanda, ayakda durabiliyorsa, içinde bulunduğu çevre ile uyumlu bir konumlanma içindeyse ve hareket ederken de dengede ise bunun sebebi postural sistemdir. Bu sistemin ana iki veri sağlayıcı yolu vardır. Ayaklar ve gözler. Her ikisi de hem eksteroseptör hem de prorioseptördürler.

İç kulak bu sistemin temel yapı taşlarındandır. Fakat yanlız değildir. Lacourt, Roll, Berthoz, Melvill Jones ve Matthews tarafından son yıllarda yapılmış pek çok çalışma, postural sistemin pek çok farklı veri sağlayıcıları ve algılayıcıları olduğunu ortaya koymuştur.

İşlevsel olarak, eğer vücudumuz hiç hareket etmeseydi, iç kulağımızdaki denge merkezi  petrous kemik içine sıkıca sarılmış ve sabit bir şekilde hareketsiz kalabilirdi.

Oküler konverjans'da küçücük bir hata ya da ayaklardaki küçük bir asimetri, postural kas zincirinde, instabilizasyona ve postur bozukluklarına yol açar.

Bu bozukluk, klinik olarak omuzlar ve pelvisin muayenesi, akademik olarak ise stabilometrik çalışmalar ile gösterilebilir. Bu sorun, uzay evrende üç boyutta birden kendini gösterir ve lökomotor sistem üzerine patolojik kronik stress oluşturur. Bu irritasyon, artikulo-kapsüler kısıtlanma yaratır ve patolojik pekçok durumu ortaya çıkarır. Sık olarak da bu durumlar sadece semptomatik olarak tedavi edilir.

Modern Postürolojinin amaçları;

1- Postür bozuklukları ile hastada mevcut semptomların korelasyonunu sağlar,

2- Dengesizlikleri uzay evrende üç boyutlu olarak analiz eder,

3- Kişideki sorunları yada soruna yol açan algılayıcıları tespit eder,

4- Sorunlu algılayıcıları düzeltir, yeniden programlar, kasları ve eklemleri rahatlatır.

Posturoloji, lökomotor sistem ve omurganın çeşitli hastalıklarındaki mekanik faktörleri düzeltir. Posturoloji, skolyozis, femoropatelar sendromlar, fibromiyaljiler gibi çeşitli hastalıkları daha iyi anlamamızı ve semptomlar yerine hastalıkları tedavi etmemizi sağlar.

Temel Posturoloji eğitimi içeriği şu konu başlıklarını içermektedir;

1) Normal ve patolojik denge
- Normal denge
- Üç boyutta denge bozuklukları
- Sonuçlar, kontraktür ağrıları, stress, azalmış kas performansı, kas gerilmeleri, yırtılmaları, osteoartrit.
2) Tonik postur sistemi
Giriş;
- İç kulak hakkında yanlış fikirler
- Deneysel seriler
A) Nörofizyoloji
- Basit şema
- İki kutup, ayaklar ve baş
- Yükselen yollar
- Tamamlayıcı yüksek merkezler
- Efektörler- Kırmızı/Tonik ve Tonik/ Fazik kaslar
- Temel şemanın tercümesi
- Sibernetik sistem
- Temel programdaki hatalar
B) Her iki ucun birbiriyle ilişkileri 
• Telafi etme ve ayarlama 
• Tedavi sonuçları 
• hayati 45 gün 
C) Dengenin basit şeması 
• Değişik etyolojiler 
• Açık sistem 
• Kemer ve ayaklar- koruyucu sistemler 
• Laterizasyon etkisi 
• Nöromuskuler, dolaşım bozuklukları ve tüm periferal patolojiler  
• Temel bilgi  
D) Posturün karşıt etkili hastalıklarının klinik analizi 
• Üç boyut 
• İlişkili diğer durumlar 
• Bacağın kısalığı problemi 
3) Ayaklar ve denge bozuklukları 
A) Beş çeşit ayak 
• Sorun nedeni ayak 
• Uyum gösteren ayak (geri dönüşümlü ve dönüşümsüz) 
• Karışık ayak 
• İki bölümlü ayak 
• Telafi eden ayak 
B) Etyopatolojiler 
• Pes planus valgus'un denge ile ilişkisi  
• Pes varus'un denge ile ilişkisi  
• Asimetrik ayağın denge ile ilişkisi  
• Uyumu bozulmuş ayakların denge üzerine etkileri 
• İki bölümlü ayak  
• Telafi eden ayak 
C) Tedavi 
• Değişik tabanlık çeşitleri 
• Eksteroseptif ve proprioseptif tabanlıklar 
• Polarizasyon yapan tabanlıklar, uygulamanın tanımlanması 
• Destek tedaviler 
4) Göz ve denge ilişkisi 
A) Giriş 
• Nöro fizyoloji- modern deneysel seriler
   • Kedilerle 
   • Kaslara (Roll)
   • Anatomi ve Fizyoloji 
   • İki çeşit propriosepsi 
B) Etyopatoloji: Nedenler 
• Travmatik sebebler 
• İntrakraniel hipertansiyon 
• Oto-immun hastalıklar 
• Uyum sorunları 
C) Klinik belirtiler 
• Hasta muayenesi; bulgular 
• Tetkikler  
• Konverjans testi
• Geniş-yakın görüş testi 


• Baskın göz 
• Kapsam testi 
• Romberg testi 
• Fukuda testi
D) Tedavi 
• Temeller 
   • Sensoriyel propriyosepsi 
   • Muskuler propriyosepsi  
• Tedavi yolları 
   • Göz damlaları 
   • Manyetik tedavi 
   • Görme ile sorunların Ortoptik yolla düzeltilmesi 
   • Pirizma 
• Endikasyonlar 
  • Hipokonverjans, laterite ve Romberg arasındaki ilişkiler
  • Maddox testi
5) Konjenital muskuler distrofi ve denge tedavileri 
A) Etyopatojenler 
B) Klinik belirtiler 
• Hasta muayenesi; belirtiler 
• Tetkikler 
• Ganzi testi 
• Orthopantomografi
• DVT
• Tomografi 
• MR
C) Tedavi 
•Temeller; dengeyi üç boyutlu düzeltmek 
• Sistematik yanlış posturü düzeltmek  
• Yöntemler 
• Endikasyonlar 
• Sonuçlar 
6) Tedavi engelleri 
A. Patolojik skarlar 
B.  Birinci kosta blokajı 
C. Koksiks ve pubis blokajı 
7) Konsultasyonun kuralları
 
Op Dr Mustafa Köseahmetoğlu
yukarı Hayata Destek Ozon — 2013, Telefon: 223 07 27