Ozon Tedavisi Hemoliz Yapar mı?

Ozon tedavisi hemolize neden olur mu?

Tedavi dozlarındaki ozon uygulamaları eritrositlerde hemolize neden olmaz. Ozon kan ile karşılaştığında ortaya çıkan reaksiyonlar aşağıdaki gibidir.

Major otohemoterapi sırasında kana uygulanan ozon/oksijen karışımındaki iki gazın kaderi birbirinden tamamen farklıdır; oksijen Henry Kanunu gereği çözünür ve venöz kanın %60 civarında olan hemoglobin satürasyonunu dakikalar içerisinde arteriyel kan düzeylerine getirir. Bu nedenle reinfüzyon sırasında kanın renginin venöz karakterden (koyu kırmızı) arteriyel karaktere doğru değiştiği (açık kırmızı) gözlemlenebilir. Moleküler oksijenin organizmada mitokondri hariç hemen hiçbir yerde ve hiçbir molekül ile reaksiyona girmediği hatırlanmalıdır.

Kana uygulanan ozon molekülü ise oksijenden çok farklı bir yol izler. Stabil olmayan ozon molekülü biyolojik bir ortam ile karşılaştığında (major uygulama sırasında kan plazması) hızla oksijen molekülü ve bir oksijen radikaline ayrılır. Ortaya çıkan oksijen radikali ortamdaki su, antioksidan moleküller, plazma proteinleri, kan yağları, sülfidril gruplarından zengin amino asit ve çift bağ içeren diğer moleküller ile hızla reaksiyona girerek ortamdan kaybolur. Bu nedenle kan aracılığı ile organizmaya ozon vermenin herhangi bir yolu bulunmamaktadır.

Eritrositlerin etrafındaki plazma mantosu, tedavi edici aralıktaki ozon uygulamalarında ozon gazının eritrosit membranına ulaşmasına hiçbir şekilde izin vermez. Bu nedenle hemolize aracılık edecek eritrosit membran lipidleri ile ozon ve/veya oksijen radikali karşılaşamaz. Deneysel olarak plazmadan arındırılmış eritrosit suspansiyonu serum fizyolojik içerisine konur ve ozon/oksijen karışımı ile muamele edilirse tüm dengeler değişir. Serum fizyolojik ortaya çıkan oksijen radikallerinin çok az bir kısmını nötralize edebileceği için ciddi hemoliz ortaya çıkar.

Serum fizyolojik ile karşılaşan ozon iki ayrı molekül oluşturur. Birincisi hidrojen peroksit (H2O2) diğeri sodyum hipoklorit (NaOCl)’tir. Rus ekolünde genellikle serum fizyolojik ozonlanmakta ve tedavi edici olarak kullanılmaktadır. Bizim laboratuarda yaptığımız deneysel çalışmalar, serum fizyolojiğin ozonlanması ile çok az miktarda sodyum hipoklorit oluştuğunu göstermiştir. Ancak ozonize serum fizyolojiğin tedavi edici etkinliği hakkında bir bilgimiz bulunmamaktadır.

05 Nisan 2010      Prof Dr.Ahmet Korkmaz

yukarı Hayata Destek Ozon — 2013, Telefon: 223 07 27