Cell Immun Terapi

Cell Immun Terapi Hagi Drumlarda kullanılabilir?

Birçok iyileşmeyen Hastalıkta medikal tedavilere ek olarak, hücre tedavisi ile olağanüstü faydalar sağlanabilmektedir.


Sinir sistemi: Alzheimer hastalığı? Parkinson hastalığı, trigeminal sinir hastalıkları, periferik nöropati–diskopati, inme ve toksik etki sonrasında felç, Down hastalığı boyunca bile etkili olabilir.

Gözler: Sarı leke dejenerasyonu, retinitis pigmentoza, iris tabakasında tekrarlayan iltihaplanma gi

Kas ve iskelet patolojileri: kas distrofisi, lif yara izleri, adheranslar; bağ dokusu ve kas lezyonları, / ağır rüptürler, kıkırdak dejenerasyonu gibi durumlarda oldukça etkilidir.

Kardiyo – vasküler hastalıklar: kalp yetmezliği durumunda ve kriz sonrası durumlarda faydalıdır.


Immun yetmezliği sendromları “idiyopatik”Sebebi bilinmeyen ve toksik nedenli durumlar.

Koruyucu özellikler:

Beyni, Periferik sinirleri koruyucu,
Kemik metabolizmasını düzenleyici (kemik yapıcı hücreler),
Kanser oluşumunu azaltıcı,
hasarlı dokunun onarılmının düzenlenmesi,
“Dejenerasyondan” dolayı kötü beslenme durumunda destekleyici,
Tükenmişlik sendromu; (Burn 0ut ve Fibromiyalji),
Diabetes mellitus tip l  yalnızca komplikasyonlar  durumunda
(retinopati, nefropati, polinöropati, arteryel hastalık),
Hipoendokrinopati (örn; Hashimoto sonrası durum),
Over yetmezliği, HRT’ye yanıt vermeyen / Erkek hipogonadizmi ,
Miyokardiyal yetmezlik/miyokard enfraktüsü,
İmmün yetersizlik sendromları (alternatifsiz),
 Otoimmün hastalık (tamamlayıcı yöntemler eşliğinde),
Kemik hastalığı (iyileşmeyen kırıklar, kemik erimesi),
Genetik hastalık (örn; Down sendromu)

Tamamlayıcı Tedavi:

Kalp yetmezliği,
motornöron felç (Lateral skleroz),
Multipl skleroz,
Metabolik sendrom,
Poliartroz,
Aşırı saç dökülmesi,
Depresyon,
Huzursuz ayak, bacak ve barsak sendromu,
İnme sonrası durum,
Yaşlılık depresyonu
Beyin felci,
Prostat hiperplazisi ve cinsel işlev bozukluğu,
Difüze ağrı/ poliartrit, Farklı dermatit vakaları.

Kontra- Endikasyonlar:

Kronik tüketici hastalığın son aşaması (Kanser, Koma) Kesin olarak uygulanmaz!
Dikkat edilmesi gerekenler::
Akut enfeksiyon, Fiili antibiyotik tedavisi ya da immünsüpresif tedavi almakta olanlar, tedavi edilmemiş/ kontrol edilmemiş ağır hipertansiyon,  Ağır alerjik durum, Ağır fiziki yorgunluk, mevcut “stres” durumu,

Hücre Terapisi yalnızca “Hastalığı ya da Şikâyetleri Tedavi” etmiyor! 

Aynı zamanda Birçok organın eş zamanlı hastalığını aynı anda tedavi etmeye çalışır.

Op Dr Mustafa Köseahmetoğlu

Derleme yazısı. Resimler kök hücre ilgili sitelerden alınmıştır.

yukarı Hayata Destek Ozon — 2013, Telefon: 223 07 27