Ozon tedavisi güvenli midir?

Ozon tedavisi güvenli midir?

1980 Ocak ayında Alman tıbbi ozon tedavisi cemiyeti bünyesinden Giessen Ünversitesi Tıbbi istatistik ve belgeleme enstitüsü ve Giessen Üniversitesinden  Marie Theresa Jacobs ve Prof. Dr. Hergetbegan “Ozon tedavisinin ters etkileri ve komplikasyonları” Başlıklı ve 2815 soru içeren listeyiTüm Batı Almanyada ozon tedavisi uygulayan hekimlerin kayıtlı oldukları “Tıbbi Ozon Tedavisi Cemiyeti”ne (AGO, Arztliche Gesellschaft fur Ozontherapie) göndermiş, sorular ve 884 pratisyen ve 1931 uzmana dağıtılmıştır. 

1980 Mayıs ayında Alman tıp cemiyeti, tüm uygulamaların %37’sini oluşturan 1,044 yanıtı  toplamıştır. Buna göre 384,775 hastada 5,579,238 uygulama söz konusudur. İstenmeyen yan etkilerin oranı sadece 0 .000005 (Milyonda beş) olup bunun da uygulayıcı hatalarından kaynaklanmış olabileceği ve ozon tedavisinde dikkate alınmamasının gerektiği sonucuna varılmıştır.

Bu rapora rağmen hala ozon tedavisinin güvenli olmadığını iddia eden karşıtları vardır. Bu nedenle deneysel olarak ozon tedavisinden yana ve karşıt olan kanıtların toplanması sürdürülmelidir. 

Varis ve Ozon Tedavi Kliniğinde 2005-2015 başına kadar yaklaşık birmilyon uygulama içinde hiç bir yan etki gözlenmemiştir.

Op Dr Mustafa Köseahmetoğlu

yukarı Hayata Destek Ozon — 2013, Telefon: 223 07 27