Ozon tedavi Emboli Yapar mı?

Ozon tedavi Emboli Yapar mı?

Ozon tedavi Eğitimi alan doktorlar bilir ki böyle bir ihtimal yoktur. Çünki Hastanelerde ve kliniklerde yapılan kan transfüzyonları sırasında böyle bir ihtimal meydana gelmesi, başakasının kanı verildiği halde yüzde kaç ihtimal dahilindedir.Ben 35 yıllık tıp hayatımda bu ihtimalin gerçekleştiğini görmedim. Halbuki ozon tedavide sizin kendi kanınız 250cc'lik 10cc sitrat ihtiva eden kan şişesi içinde Ozon%0.5-1- Oksijen%99-

99.5 oranındaki karışım kan içinden mikroperl denilen bir sistemle geçirilerek ozonlanan kan size güvenli bir şekilde geri verilir, Avrupa ozon birliği tarafından yapılan bir araştırmada hematom, kanın dışarı akması gibi problemlerin beşmilyon uygulamada sadece 5 adet hemşire hatalarından kaynaklanan bu proplemler gözlenmiştir.

Kendi kliniğimizde 2005- 2015 yılları arasında yapılan birmilyonun üzerindeki uygulamadan hiç bir komplikasyon yaşanmamaıştır.

Böyle bir olgu yoktur. zaten ne hava ne de pıhtıya bağlı bir komplikasyon olma ihtimali kullanılan güvenli sistem nedeniyle mümkün değildir. Böyle bir iddia ancak bu konuda zır cahillerin hezeyanıdır.

Kan ozonla buluştuğunda ozon saliseler içinde plazmada parçalanır, eritrositlere ulaşma şansı yoktur. Ozon tedavi eğitim almış doktorlar tarafından uygulandığında Son derece güvenli bir yöntemdir.

Op Dr Mustafa Köseahmetoğlu

yukarı Hayata Destek Ozon — 2013, Telefon: 223 07 27