Kanser ve Ozon Tedavi

KANSER VE OZON TEDAVİ

GİRİŞ

Dünyada her yıl 12,7 milyon kişiye kanser tanısı konulmakta ve 7,6 milyon kişi kanserden ölmektedir.

Kanser hastalarının tedavisi için geliştirilen yöntemler yaşam süresini uzatırken, yöntemlerin çeşitliliği ve karmaşıklığı tedavi aşamasının parçalanmasına yol açmıştır. Kanser tıbbının bu değişen özelliğine bağlı olarak, birçok tıp merkezinde “Tedavi Ekibi Kavramı” geliştirilmiştir. Tedavi ekibinde kimlerin yer alacağı, kuruma göre değişmekle beraber, üyeler genellikle dahiliye, cerrahi, radyoterapi, onkoloji, psikiyatri uzmanları ile psikolog, sosyal hizmetler uzmanı ve hemşirelerden oluşmaktadır.

Ozon terapinin Klinik deneyimler arttıkça bu ekipte başrol alacağında kuşku yoktur.

Ozon Tedavisi, kanser hücrelerinin büyümelerinin durdurulması ve onların öldürülmesini hedefleyen özel bir tedavi şeklidir.

Ozon Terapinin Kanserde Klinik Etkileri

Ozon doğrudan tümör hücrelerini öldürücü etkisinin yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun direncini artırır. Ozon, doku oksijenlenmesini artırarak tümör hücrelerinin yüksek konsantrasyonda oksijene maruz kalmasına yol açar. Tümör hücresi ozonun okside edici etkilerine karşı sağlıklı vücut hücreleri gibi tepki veremez…

Oksijensiz hücrelerin yaşayamayacağı gibi, oksijensiz kalan hücrelerin kansere sebebiyet verdiği konusunda da çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır. Dr. Otto Warburg kendisine Nobel ödülü getiren çalışmasında kanserin temel nedeni olarak oksijen yetersizliğini göstermiştir. Ozon vücutta anti-tümör yanıt oluşturan Tümör Nekroz Faktörünün (TNF-alfa) salınımını artırır. Öyle ki TNF–alfa molekülleri kanser hücresinin yüzeyini tamamen kaplayarak hücrenin ölümüne yol açabilir. 

Tümörlerde oksijen düzeyleri genellikle gayet düşüktür ve tedavi sonucu da bu yüzden sıklıkla kötüdür. Bu durumda alternatif bir tedavi daha çok işe yarayacaktır.”  (Dr Martin Christlieb—Gray Cancer Institute, Department of Radiation Oncology and Biology, University of Oxford.)

Ozon tedavi alan hastalarda; Ozon, akciğer, meme ve uterus kanser hücrelerinin çoğalmalarını önlediği saptanmıştır. “Ozon selektif olarak insan kanser hücrelerinin çoğalmasını inhibe eder” (Sweet F, Kao M S, Lee S. ve W. Hagar. USA Science dergisinde (Vol 209: 931-933)).

KT ve RT almış intolerabl hastalar, Ozon tedavi ile normal yaşamlarına dönebilmektedirler. “Ozonun Tıbbi Uygulamaları” (Ed. Julius LaRaus, Norwalk, Conn. pp 94-5).

Tıbbi Ozon, kanser tedavisi söz konusu olduğunda özel bir geçerlilik taşımaktadır. Sonuçta bağışıklık sisteminin restorasyonunda bir artış ve iyileşme sağlanıyor.(Bocci 1990-98)

Ozonun kanser karşıtı etkisi, büyük ölçüde tümör nekroz faktörü (TNF) salgılanmasını arttırması ile ilişkilidir. (L Paulesu ve ark. Lymphokine and Cytokine Res. 1991;10(5):409-12).

Rusya’da Nizhni Novgorod State Medical Onkoloji departmanında insanlarda yapılan araştırmalar, ilaç komplikasyonları söz konusu olduğunda ek ozon tedavisinin yararlı olduğunu göstermiştir.

Almanya’nın Marburg şehrinde Phillips Üniversitesindeki ve Giessen Üniversite hastanesindeki araştırmacılar 2008’de tavşandaki  squamous hücreli kanserin tedavisinde intraperitonel ozon-oksijen insuflasyonu uygulamışlar ve kanserin tam remisyonunu sağlamışlardır.

2009 Kayseri’de Dr Cihan ve Dr Köseahmetoğlu, Tüm vücut radyasyon ışınlanması öncesi ve sonrası olarak ozon uygulanan ratlarda, ozon tedavinin koruyucu etkisini göstermişlerdir.

Sonuç olarak kanser için ozon tedavinin daha çok araştırılması ortak kanısı hasıl olmuştur.

Ozon tedavisi güvenli midir?

1980 Mayısında Alman tıp cemiyeti, tüm uygulamaların %37’sini oluşturan 1,044 yanıtı  toplamıştır. Buna göre 384,775 hastada 5.579.238 uygulama söz konusudur. İstenmeyen yan etkilerin oranı sadece 0,000005 olup bunun da uygulayıcı hatalarından kaynaklanmış olabileceği ve ozon tedavisinde dikkate alınmamasının gerektiği sonucuna varılmıştır.

Klinik Deneyimler

2006-2010 Yılları arasında Varis ve Ozon Tedavi Kliniğinde Uygulanan Kanser için ozon tedavi Sonuçları: 1-Multiple Organ Yetmezliği olan hastalar tedaviye alınmamıştır. 2-RT ve KT Hastanın seçimine bırakılmıştır. 3-Derin anemi olan hastalara Majör Otohemoterapi uygulanmamıştır. 4-Her hastanın Aldığı Tedaviler, İlaçlar, Ek-Alternatif Tedaviler not edilmiştir. 5-Her hastanın hastalığı ile ilgili Hayati fonksiyonları test edilmiştir. 6-Hemen Her hastaya Majör Otohemoterapi, Minör Otohemoterapi, Rektal insuflasyon, Ozonla Sinir ve dermatom blokajları Uygulanmıştır. 7-Hemen Her hastaya Hastalığın gidişatı ile ilgili bilgi verilmiş ve psikojenik destek sağlanmıştır.

Ozon uygulaması ilk hafta her gün, sonra seyrelterek hastalık remisyona girene kadar ayda bir seans olmak üzere düşük doz uygulanmıştır.

9698Majör, 6870Minör, 6623Rektal, 954Nöral terapi uygulanmış,  Hiçbir Hastada Ozon uygulaması ile ilgili bir komplikasyon Gelişmemiştir.

Uygulama sonuçları her hasta için; “Başarılı” = Remisyon; ” İyi “  = Genel İyilik;  “Bilinmeyen” = Tedaviyi terk eden; “ Başarısız” = Olumlu sonuç yok Olarak değerlendirilmiştir.  Tedavi sürecinde Ozon Tedaviden Bağımsız olarak kaybedilen Hastalarımız “Exitus” Olarak değerlendirilmiştir.

Tablo: Varis ve Ozon Tedavi Merkezi’nde kanser hastalarının tedavi sonuçları % olarak:

Kanser

Başarılı

İyi

Bilinmeyen

Başarısız

Exitus

Meme Ca

45

27.6

-

-

27.4

Akciğer Ca

46

-

38

-

16

*Genital Ca

67

-

33

-

-

Mide

40

-

-

20

40

Kolon

-

-

35

34

31

Pankreas

-

54

16

30

-

Dudak Ep.

33

33

-

34

-

Lenfomalar

62

-

4

34

-

Lösemiler

-

-

-

100

-

**Karsinoid

-

-

100

-

-

Toplam

29.3

11.46

22.6

25.2

11.44

*( Serviks+ Vajinal+ Endometrial+ Over ca)   **Akciğer Karsinoid Tm 1 kür ozon tedavi sonrası tarafımızdan opere edildi. Genel durumu iyi ve sağlıklı olarak işi gereği Yurt dışına çıkan hastadan haber alınamadı.

Tartışma:

Tedavi Uygulanan Lenfoma, Lösemi ve Karsinoid dışındaki hastaların Tamamı evre lll ve lV olarak değerlendirilmiştir. “Başarısız” olarak değerlendirilen hastaların tamamı Evre lV Terminal devrede olup genel durumu ve psikolojisi bozuk hastalardı. “Exitus” olarak değerlendirilen hastaların tamamı Evre lV Terminal devrede idi.  “Bilinmeyen”  olarak değerlendirilen hastalar Genellikle Durumu iyi olmayan hastalardı. “Başarılı” olarak değerlendirilen hastalar Genel Durumu iyi olan veya KT ve RT almayan hastalardı. “İyi” olarak değerlendirilen hastalar Genel Durumu iyi olmayan, KT ve RT almış hastalardı. Başarı Hatalığın erken evrelerinde ve KT almamış hastalarda daha fazla olmaktadır. Ozon Tedavi sonrası yapılan RT ve KT Hem Daha iyi tolere edilebilmekte hem de Daha etkili olmaktadır. Ozon Tedavi Kanserli hücrelerin RT ve KT direncini düşürürken, Normal Hücrelerin direncini artırmaktadır. Örnek olarak;

Ozon Tedavi, Işın ve ilaç tedavi öncesinde ve sonrasında uygulanan 73Y, FB isimli hastamızda 3ay sonrasında sağ akciğer 6cm çapında ve mediastende en büyüğü 4 en küçüğü 2cm çapında çok sayıda Akciğer Adeno ca ait kitleler tamamen kaybolmuş olup, 5yıldır nüks olmadan hayatını aylık idame ozon tedavi alarak sağlıklı bir şekilde sürdürmektedir.

FB, 73Yaş, K, Sağ Akc. Adeno Ca Evre IV Precondition OT+RT+KT+postcondition OT

Önce   Sonra

                                                                                                                     

41Y KB, Küçük hücreli Akc ca için Işın ve ilaç tedavi almış sonra Pulmoner Embolizm gelişmiş olan Hastamızda Ozon Tedavi sonradan başlandı 2 ay süreyle tedavi uygulanan hastanın Tm dokusu tamamen kayboldu. 6ay süreyle idame tedavi ve normal hayatına devam eden hasta yeni bir pulmoner embolizm sonucu kaybedilmiştir.

K.B.41 Yaş, Akc küçük hücre Ca Evre lV+ PE; RT+KT+postcondition Ozon tedavi uygulandı.

                            

  Önce  Sonra

                                                                                     

Sonuç 

Ozon Tedavi Kanser Hastalığını klasik tıbbi yöntemlerle birlikte kulanldığında tedavi başarısını artıran bir yöntemdir. En önemlisi hastanın tıbbi tedavilerle birlikte ozon tedaviden yararlandırılması için çalışmalar yapılmalıdır. Bir Göğüs cerrahi uzmanı olarak Çalışmalarım ve klinik deneyimlerime göre, evre l.ll. lll ve lV tüm hastalarda precondition+ condition ve post condition uygulama ile RT ve bazı Antioksidan destekler ile kanser tedavi edilir bir hastalıktır.

Ozon Tedavi Tıbbın Hemen Her Alanında Ciddi Bir Biçimde Araştırılması Gereken, harika bir Tedavi Metodudur!  10 yıl boyunca 1milyon ozon uygulamasından hiç birinde komlikasyon yaşanmamıştır.

Op Dr. Mustafa Köseahmetoğlu    (Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahi kliniği)

yukarı Hayata Destek Ozon — 2013, Telefon: 223 07 27