Ağrı dindirmek ilahi bir sanattır!

Ağrı dindirmek ilahi bir sanattır!

Ağrı çeşitli sebeplere bağlı olarak bir doku harabiyeti sonucu olan ya da bir sebebi olmayan Hissi, basit veya kalıcı deneyimleri ile ilgili duyusal ve şahsi bir duygudur.
Hekimlik mesleğinin kutsal bir konuma yerleşmesinin belki de en büyük ve en önemli nedeni AĞRI TEDAVİSİ’ dir. Böyle bir değerlendirme yapmamızı, insanlık tarihi boyunca en büyük çaresizliğin, ağrı ve acı karşısında yaşanmasına bağlayabiliriz. Albert Schweitzer ağrıyı, ”Ağrı, insanlık için zalim bir hükümdar hatta ölümden daha korkunçtur” diye tanımlarken, eski bir Hint atasözünün Latincede hayat bulan; “Sedare dolorem opus divinum” (Ağrı dindirmek ilahi bir sanattır)  deyimi ile ağrıya ve ağrı tedavisine verilen önem her geçen gün artmaktadır.
Mümkünse Ağızdan kullanılan ilaçlar seçmeli, ağrı kesici ilaç dozunu hastaya göre düzenlenmeliyiz. Eğer varsa uykusuzluğu etkin bir şekilde tedavi etmek gerekir. Verdiğimiz tedavinin neden olduğu yan etkileri de tedavi etmek gerekebilir. Gerektiğinde hastalara yardımcı ilaç verilmesi ve hastanın dikkatle ve sürekli olarak izlenmesi hastaları rahatlatan etkenlerdir. Hastanın doktoru ile diyalogu ve ona güveni ise son derece önemlidir.
Klasik tıbbi tedavilerin dışında birçok öneri ve yöntem mevcuttur. Bu konuda bilgili olmak, hastanın durumunun doktoru tarafından iyi bilinmesi çok önemlidir. En çok suiistimal edilen konulardan biri ağrı tedavisidir.  
Ortodoks tıbbının çaresizliğine karşın bugün Huneke’nin geliştirdiği ve Avrupa’da yaygın olarak kullanılan Ozon ve Nöral Terapi ve hızla yaygın kullanım alanı bulan Hacked’in Prolo Terapisi ile son derece başarılı sonuçlar alınmaktadır.
Bu tedavilere ek olarak Mezoterapi, PRP uygulamaları son olarak da kök Hücre Tedavileri ile başarılı sonuçlar gözlenmektedir. Kliniğimizde konuyla ilgili bu başarılı yöntemlerin karışımı kişiye özel olarak seçilerek uygulanmaktadır.

Op Dr Mustafa Köseahmetoğlu

yukarı Hayata Destek Ozon — 2013, Telefon: 223 07 27