Ozonlu Su İle Tedavi

Diş hekimliği uygulamaları ve cilt yaralarının tedavisi gibi çeşitli amaçlarla ozonlu su kullanılmaktadır.Özel cihazlar yardımıyla üretilen ozonlu su mide ülserlerinin tedavisi gibi tedavilerde içilebilmektedir.Rus ekolünde ozonlu serum uygulaması önemli yer tutmaktadır. Ozonlu su için, bidistile su veya % 0.9 luk Sodyum Klörür çözeltileri kullanılmaktadır. Ozonlanmış serum damar yoluyla veya çeşitli şekillerde yıkama şeklinde uygulanır.Ozonlu su ile ağzı çalkalamak ,ozonlu suları içme tedavisi veya ozonlu suların sorunlu olan hastalıklı bölgelere sürülmesi şeklinde yapılır. Cihazlar otomatik olarak içindeki ozon düzeyi ayarlanabilecek şekilde ozonlu su üretirler. İşte bu sulardan diş hekimliğinde veya bazı cilt hastalıklarında dışarıdan sürmek suretiyle ozon tedavisi yapmak mümkün olmaktadır.

LAVAJ UYGULAMALARI : Barsak lavajları ( yıkanması) kolitler ve kalın barsak iltihaplarında yapılır. Yine mesane yıkanması da özellikle kronik sistitlerde tercih edilen bir yöntemdir. Bu amaçla basınç ile birlikte ozonlu suyu verecek düzenekler kullanılır. Hatta bu işlem sırasında ozonla birlikte olması uygun başka kimyasal maddelerde tedavi amacıyla verilebilmektedir.

Op Dr Mustafa Köseahmetoğlu

yukarı Hayata Destek Ozon — 2013, Telefon: 223 07 27